Mehrfachhybr. ohne H3/4 in Zeile 403: (Anacamptis pyramidalis x Serapias olbia) x Serapias orientalis
Abk fehlt: Zeile 2387 Pos.2: ==>or<== Ophrys exaltata s.l. x funerea
Mehrfachhybr. ohne H3/4 in Zeile 2880: Ophrys (lutea x speculum) x (lutea x speculum)
Mehrfachhybr. ohne H3/4 in Zeile 3212: Orchis mascula x pallens x provincialis
 
Hybridnamen     ‹bersicht     Startseite / Start page