Mehrfachhybr. ohne H3/4 in Zeile 404: (Anacamptis pyramidalis x Serapias olbia) x Serapias orientalis
Abk fehlt: Zeile 2382 Pos.2: ==>or<== Ophrys exaltata s.l. x funerea
Mehrfachhybr. ohne H3/4 in Zeile 3199: Orchis mascula x pallens x provincialis
 
Hybridnamen     ‹bersicht     Startseite / Start page